Om företaget

Företaget

 

 

Affärsidé

 

Vi vill förse våra kunder med de resurser och kompetenser som de behöver för att få kvalitativa installationer och anläggningar. Vi har givetvis de certifieringar och behörigheter som krävs.

 

Vår personal är väl insatta i våra uppdrag och har ett utpräglat kvalitetstänkande.

 

Vi har dessutom ett nära samarbete med bl.a 3, Telenor, Tele2, Rohdin & Eklund AB, samt Sollentuna Energi.

 

En nära samverkan mellan såväl kunder som leverantörer är viktiga grunder för ett gott samarbete.

 

Historik

 

A Krantz AB - startades 1996 av Anders Krantz, som har arbetat inom el- och telebranschen sedan 1980. Anders har varit med och byggt upp Tele2´s GSM-nät sedan 1992.

 

Bolaget har idag 20 anställda, samt har ett nära samarbete med underleverantörer inom byggnadsbranschen.

 

Vi på A Krantz AB är rustade för att klara både stora och små projekt. Vi finns till hands genom hela processen, från projektering till service. Detta för att veta vad våra kunder kräver och vill att vi skall utveckla

A Krantz AB

556279-9303

Godkänd förF-skatt

Mätslingan 21

187 66 Täby